HIRSCH Isidor – Na domě čp. 243 Vítkova ul. 13 Praha 8 Karlín jsou dvě pamětní desky

Na domě čp. 243 Vítkova ul. 13 Praha 8 Karlín jsou dvě pamětní desky. Na pravé straně vstupních dveří (z pohledu před domem) je deska s dvojjazyčným česko-hebrejským textem:

„21.2.1867-12.6.1940  ZDE ŽIL A PŮSOBIL RABÍN ŽIDOVSKÉ OBCE V KARLÍNĚ, AKADEMIK A PŘEKLADATEL DR. ISIDOR HIRSCH“ 

Na levé straně vstupních dveří je deska s dvojjazyčným textem:

„NA PAMÁTKU VŠECH ČLENŮ KARLÍNSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE, KTEŘÍ SE V TÉTO BUDOVĚ SCHÁZELI A MODLILI. VĚTŠINA Z NICH BYLA ZAVRAŽDĚNA VE VYHLAZOVACÍCH TÁBORECH“.

6.1.2017