SLAVÍČEK František JUDr. – Na domě čp.1811 ul Kováků 12 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1811 ul Kováků 12 Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

„Z TOHOTO DOMU BYLI  3 ČERVENCE 1942 GESTAPEM ODVLEČENI A 24.ŘÍJNA V MAUTHAUSENU ZA POMOC VYKONAVATELŮM ATENTÁTU NA NACISTICKÉHO PROTEKTORA HEYDRICHA POPRAVENI  JUDR. FRANTIŠEK SLAVÍČEK S MANŽELKOU MARIÍ, SYNEM OTAKAREM A DCEROU LUDMILOU“.

JUDr. František Slavíček, úředník Nemocenské pojišťovny v Hybernské a Palackého ulici poskytoval potřebné dokumenty příslušníkům odboje, včetně parašutistů.

19.8.2017

ZEITHAMMEL Otakar ing. – Na domě čp. 1564 ve Strakonické ul. 23 Praha 5 Smíchov

Na domě čp. 1564 ve Strakonické ul. 23 Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

„DNE 30. ČERVNA 1942 BYLI Z TOHOTO DOMU PRO SVOU VLASTENECKOU ODBOJOVOU ČINNOST NĚMCI POPRAVENI: ING.OTAKAR ZEITHAMMEL, TECHNICKÝ RADA ČSD JEHO SYN OTAKAR, PODDŮSTOJNÍK VLÁDNÍHO VOJSKA A DCERA BLAŽENA, DOBROVOLNÁ SESTRA ČS. ČERV. KŘÍŽE. ĆEST JEJICH PAMÁTCE“.

19.8.2017