SMOLJAK Ladislav – Na domě čp.1258/15 ul. Žateckých, Praha 4 – Nusle

Na činžovním domě čp.1258/15 v ulici Žateckých v pražských Nuslích v blízkosti Českobratrského evangelického sboru je pamětní deska s textem:

V tomto domě prožil svá chlapecká léta jeden z otců Járy Cimrmana Ladislav Smoljak (*1931 +2010)

Deska byla odhalena 6.června 2012. Autorem výtvarného návrhu desky je Jaroslav Weigel


Umístění na mapě


Další odkazy:

SEIFERT Jaroslav – Na budově bývalého žižkovského gymnázia čp.800 ve Vlkově ulici 31 Praha 3 Žižkov

Na budově základní školy, dříve žižkovského gymnázia čp.800 ve Vlkově ulici 31 Praha 3 Žižkov je pod bustou pamětní deska s textem:

„V letech 1907-1912 navštěvoval tuto školu český básník Jaroslav Seifert nositel Nobelovy ceny za literaturu“.


Umístění na mapě :


Další odkazy:

SVOJSÍK Antonín Benjamin – Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 Sladkovské náměstí 8 Praha 3 Žižkov

Na budově gymnázia K.Sladkovského čp.900 na Sladkovském náměstí 8 Praha 3 Žižkov je pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde působil v letech 1901-1914 zakladatel českého skautingu profesor A.B.Svojsík. Roku 1911 začal se žáky reálky utvářet skautskou výchovou základy junáctví“.

SVOBODA Antonín – Podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany

V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany je pamětní deska s textem:

„Zde na Loretánském náměstí č.3 v Laboratoři matematických strojů byl pod vedením Doc.Ing.Antonína Svobody (1907-1980) od roku 1950 projektován a v září 1957 oživen první československý samočinný počítač SAPO“

Deska byla zasazena v listopadu 1997, v roce 2010 zmizela.