ŠUMBERA Cyril – KRÁTKÝ Josef – Na domě čp. 525 Lindnerova ul. 7 Praha 8 Libeň

Na domě čp. 525 Lindnerova ul. 7 Praha 8 Libeň byla pamětní deska s textem:

„V tomto domě v dílně truhláře Františka Knížáka byla v době nacistické okupace tiskárna druhého ilegálního ÚV KSČ. V aktivním protifašistickém boji českých komunistů položili životy její organizátoři Cyril Šumbera a Josef Krátký.“ 

Po roce 1989 byla deska odstraněna.

7.1.2017