BALBÍN Bohuslav – nádvoří areálu Klementina Karlova 1/190 Praha 1 Staré Město

Na nádvoří areálu Klementina Karlova ul. 1/190 Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s reliéfním portrétem a textem:

Zde žil a v roce 1688 zemřel
Bohuslav Balbín
vlastenec a historik českého baroka

Autorem desky je akad.sochař J.Bartoš.

Foto Václav Bártík, 2004

Umístění na mapě

Další odkazy

BALABÁN Josef – Na domě čp.529 ve Studentské ulici 1 v Praze 6-Dejvicích

Na domě č. 1 ve Studentské ulici v Praze-Dejvicích je pamětní deska s textem:

„V těchto místech byl po nerovném boji s Gestapem zatčen dne 22.dubna 1941 velitel legendární odbojové skupiny „Tři králové“ generálmajor in memoriam Josef Balabán *4.června 1894 †3.října 1941. Čest jeho památce“.  SD a P AČR, MČ Praha 6

Deska z roku 2006, autor J.Dvořák.


Umístění na mapě


Další odkazy

BAKULE František – Na domě čp.13 v ulici V Pevnosti 4 Praha 2 Vyšehrad

Na domě čp.13 v ulici V Pevnosti 4 v Praze 2 na Vyšehradě (Jedličkův ústav) je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Zde v letech 1913-1919 působil reformní pedagog a první český učitel tělesně postižených dětí František Bakule *18.5.1877 †15.1.1957. Společnost F.Bakule 2003 a městská část Praha 2“.


Umístění na mapě

Další odkazy

BACÍLEK Karel – Na domě čp.387 Trojická ul. 2 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.387 Trojická ul. 2 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

V TOMTO DOMĚ ŽIL
KAREL BACÍLEK
OBĚŤ KOMUNISTICKÉ TOTALITY
STUDENT PRÁVNICKÉ FAKULTY UK,
KTERÝ BYL KOMUNISTICKÝM REŽIMEM
VĚZNĚN A VE VĚKU 29 LET POPRAVEN
DNE 29.KVĚTNA 1949 V 5 HODIN 30 MINUT.
MENE TEKEL, MEZINÁRODNÍ PROJEKT PROTI TOTALITĚ.
NEZAPOMEŇME!
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2


Umístění na mapě


Další odkazy

15.6.2014

BRANDT Willy – Na stěně u vchodu do bývalého parku Ve struhách v Praze 6 Bubeneč

Na stěně u vchodu do bývalého parku Ve struhách v Praze 6 Bubeneč je smaltovaná pamětní deska s textem:

Willy Brandt – (18.12.1913 – 8.10.1992) – kancléř Spolkové republiky Německo v l. 1969 – 1974 ze Sociálně-demokratické strany Německa, zasloužil se o zlepšení vztahů SRN vůči zemím východní Evropy, nositel Nobelovy ceny za mír r.1971

21.11.2018


Umístění na mapě


Další odkazy