BASANAVIČIUS Jonas Dr. – Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady

Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s reliéfní podobiznou a dvojjazyčným českolitevským textem:

„V tomto domě žil v letech 1883 – 1884 litevský národní buditel, zakladatel časopisu „Aušra“, dr.Jonas Basanavičius“

________________________________________

Umístění na mapě

________________________________________

Další odkazy:

________________________________________

17.2.2014