BASANAVIČIUS Jonas Dr. – Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady

Foto Václav Bártík, 2014

Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s reliéfní podobiznou a dvojjazyčným českolitevským textem:

V tomto domě
žil v letech
1883 – 1884
litevský
národní buditel,
zakladatel časopisu „Aušra“,
dr.Jonas Basanavičius

Foto Václav Bártík, 2014
Foto Václav Bártík, 2014

Umístění na mapě


Další odkazy


17.2.2014