BATLIČKA Otakar – Na domě čp. 624 v Čiklově ulici 7 v Praze-Nuslích

Na domě čp. 624 v Čiklově ulici 7 v Praze-Nuslích je pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

Zde žil Otakar Batlička, úředník, spisovatel, radiotelegrafista podzemní organisace Obrana národa. Nar. r.1895, popraven v Mauthausenu 1942. Vyznamenán Válečným křížem 1939 im. Čest hrdinnému vlastenci!“


Umístění na mapě


Další odkazy: