BERON Petr Atanasov – V pasáži České národní banky Na Příkopě 24/860 Praha 1 Nové Město

V pasáži České národní banky, Na Příkopě 24/860 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

V hotelu, který zde stával, přebýval v letech 1854-1855 velký bulharský buditel a encyklopedista doktor Petr Beron.

Foto Václav Bártík, 2011

Petr Atanasov Beron byl významný bulharský buditel, kartograf a encyklopedista 19.století. Byl znám vytvořením dvou atlasů. Jako první kartograf využíval kartografie pro vědecký výzkum.


Deska  s bronzovou hlavou na červeném pískovci a česko bulharským textem: „V květnu 1864 zde bydlel doktor Petr Beron velký bulharský buditel“ bývala na domě čp.215 v Nerudově ulici 24 na Malé Straně. Autorkou desky byla T.Konstantinová. Deska byla odhalena v r.1964 bulharským vyslanectvím a hl. městem Praha. Dům byl v devadesátých letech 20.století rekonstruován. Z opravené fasády zmizely plastické ozdoby a také pamětní deska, která se tam po rekonstrukci už nevrátila.


Umístění na mapě :


Další odkazy