BRAHE Tycho – Na domě čp.76 Nový Svět 1 Praha 1 Hradčany

Na domě čp.76 Nový Svět 1 Praha 1 Hradčany je kovová pamětní deska (pro nesprávné údaje sejmuta a znovu osazena r.1970) s textem:

„Léta Páně MDCCCCI zasazena jest na tomto domě zvaném od starodávna „U zlatého noha“ nákladem obce Pražské pamětní deska ku poctě slavného Dána Tychona Braheho, císařského matematika  a hvězdáře, který léta MDC v tomto domě přebýval a XXIV. října MDCI v nedalekém odtud domě, jenž stával druhdy na místě nynějšího paláce Černínského zemřel a byl pochován v chrámu Matky Boží před Týnem“.