BUDOVEC z Budova Václav – Na domě čp.627 v Týnské ulici 7 v Praze 1 Staré Město

Na domě čp.627 v Týnské ulici 7 Praha 1 Staré Město je socha Václava Budovce z Budova nad pamětní deskou s jeho životopisem a citací jeho slov s rodovým znakem. Autorem bronzového reliéfu je A.Bílek – 1927

Text na pamětní desce:

„Vlastníkem tohoto domu byl Václav Budovec z Budova pán na Mnichově Hradišti, Klášterci a Zásadce. Narodil se r.1547 a byl druhý mezi popravenými 27 českými pány, kteří krváceli na popravišti dne 21.6.1621 za svobodu své víry a za práva zemská. Ant.Bílek 1927“.