BASS Eduard – Na domě čp. 1982 Jiráskovo náměstí 2 Praha 2 Nové Město

Na domě čp. 1982 Jiráskovo náměstí 2 Praha 2 Nové Město je bronzová pamětní deska s reliéfní podobou věnovaná dvěma spisovatelům a novinářům Eduardu Bassovi a Janu Drdovi, kteří bydleli ve stejném domě. Text na desce:

V TOMTO DOMĚ
ŽILI A TVOŘILI
VÝZNAČNÍ ČEŠTÍ
PUBLICISTÉ
A SPISOVATELÉ
EDUARD BASS JAN DRDA
1.1.1888-2.10.1946 4.4.1915- 28.11.1970

Autorem desky je Miroslav Pankrác.


Umístění na mapě


Další odkazy

BASANAVIČIUS Jonas Dr. – Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady

Foto Václav Bártík, 2014

Na domě čp.529 v Balbínově ulici 1 Praha 2 Vinohrady je pamětní deska s reliéfní podobiznou a dvojjazyčným českolitevským textem:

V tomto domě
žil v letech
1883 – 1884
litevský
národní buditel,
zakladatel časopisu „Aušra“,
dr.Jonas Basanavičius

Foto Václav Bártík, 2014
Foto Václav Bártík, 2014

Umístění na mapě


Další odkazy


17.2.2014