FARSKÝ Karel – V zahradě Farního úřadu církve Československé-husitské čp.945 Jihovýchodní VII. 2 Praha 4 Spořilov

V zahradě Farního úřadu církve Československé-husitské čp.945 Jihovýchodní VII. 2 Praha 4 Spořilov je na symbolickém sloupu pamětní deska s textem:

Na paměť 90. výročí zrození církve Československé-husitské a památce 130.výročí narození prvního patriarchy ThDr.Karla Farského 26.6.1880-12.6.1927″

Na spodní části sloupu je malá deska s textem:

„Základní kámen . Nestaví li dům Hospodin, nadarmo se namahají stavitelé. Žalm 121/1“.

FARSKÝ Karel – U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov

U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov  je pamětní deska s textem:

„Vy jste Boží role Boží dílo. I.Kor. 8.ledna 1920 byla na Smíchově usnesením reformních kněží za předsednictví Th.Dr. K.Farského založena Československá církev. Věnováno Ústřední radou Československé církve v jubilejním roce 1950“

1950 Ústřední rada Československé církve.

FARSKÝ Karel – Na domě čp. 523 bohoslovecké školy a Husova sboru ve Wuchterlově ulici 5 Praha 6 Dejvice

Na domě čp. 523 bohoslovecké školy a Husova sboru ve Wuchterlově ulici 5 Praha 6-Dejvice je bronzová pamětní deska s textem:

V této budově bohoslovecké koleje církve Československé, jejímuž zřízení věnoval mnoho své péče, pracoval a dne 12.června 1927 zemřel ThDr. Karel Farský, zakladatel a první patriarcha církve Československé“.