FARSKÝ Karel – U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov

U budovy Sboru Československé církve husitské čp.117 Na Václavce 1 Praha 5 Smíchov  je pamětní deska s textem:

„Vy jste Boží role Boží dílo. I.Kor. 8.ledna 1920 byla na Smíchově usnesením reformních kněží za předsednictví Th.Dr. K.Farského založena Československá církev. Věnováno Ústřední radou Československé církve v jubilejním roce 1950“

1950 Ústřední rada Československé církve.