DVOŘÁKOVÉ Jan a Jan – Na domě čp 7 v Tryskovické ulici 4 Třeboradice Praha 9 Čakovice

Na domě čp.7 v Tryskovické ulici 4 Třeboradice Praha 9 Čakovice je pamětní deska s textem:

„Zde se narodili 5.května 1724 JAN DVOŘÁK, praděd 8.května 1764 JAN DVOŘÁK, děd Mistra české huby Antonína Dvořáka. L.P.1954“