EINSTEIN Albert – Na domě čp. 551 na Staroměstském náměstí 17-Praha 1

Na domě čp. 551 na Staroměstském náměstí 17 je  pamětní deska s reliéfem hlavy a dvojjazyčným česko-anglickým textem:

V tomto domě U jednorožce v salonu Berty Fantové v letech 1911 až 1912 hrával na housle a setkával se zde s přáteli, spisovateli Maxem Brodem a Franzem Kafkou, profesor teoretické fyziky na pražské univerzitě, tvůrce teorie relativity, nositel Nobelovy ceny Albert Einstein“.