ELIŠKA Přemyslovna – Na domě čp.102 v Štulcově ulici na Vyšehradě

Na domě čp.102 v Štulcově ulici na Vyšehradě je pamětní deska s podobiznou české královny Elišky Přemyslovny a s textem:

„28.9.1330 svou smrtí opustila Vyšehrad královna Eliška matka Karla IV. Věnovala kapitula sv. Petra a Pavla“