FETR Petr – Na domě čp. 1446 ve Fetrově ulici 2 Praha 6 Dejvice

Na domě čp. 1446 ve Fetrově ulici 2 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem:

„Petr Fetr komorník při deskách zemských byl ve 2.pol. XVI.stol. majitelem vinice v těchto místech položené a po něm nazvané Fetrovské“