GALLUS Iacobus Carniolus – Na domě čp.209 v ulici Na zábradlí 4 v Praze 1 Staré Město.

Na domě čp.209 v ulici Na zábradlí 4 v Praze 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Iacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor MDLXXXVI – MDXCI“.