GORAZD-PAVLÍK – Na domě čp.382 Náchodská ul.171 Praha 9 Horní Počernice

Na domě čp.382 Náchodská ul.171 Praha 9 Horní Počernice je pamětní deska s textem:

„Bratru Gorazdu-Pavlíkovi biskupovi pravoslavné církve v Československu, který nalezl v tomto domě své poslední útočiště. Zatčen gestapem 25.6.1942 a popraven 4.9.1942. Skrýš má a pavéza jsi ty.Žalm 119,114“