HOLUB Emil – Na domě čp. 239 v Nerudově ulici 35 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp. 239  Nerudova ulice 35 Praha 1 Malá Strana byla péčí České zeměpisné společnosti umístěna bronzová pamětní deska – reliéf na černém mramoru s textem:

„Zde bydlel za univerzitních studií r.1866-1872 cestovatel africký Dr.Emil Holub“.