KAREL IV. – Před kostelem Panny Marie a Karla Velikého v ul. Ke Karlovu 1 Praha 2 Nové Město

Před kostelem Panny Marie a Karla Velikého  v ul. Ke Karlovu 1 Praha 2 Nové Město je pamětní kamenná deska s latinským textem u spodní části výklenkové kaple se sochou Karla IV. z r. 1837, díla Josefa Maxe. Text na desce:

„CAROLUS IV. UNIVERSITATIS FUNDATOR THERMARUM INVENTOR CIVIUM PATRONUS FRECIUM DIE XXII. SEPTEMIBRIS MDCCCXXXVII“.