KAREL IV. – Na západní stěně kostela sv.Kosmy a Damiána na Slovanech Vyšehradská 45 Praha 2

Na západní stěně kostela sv.Kosmy a Damiána na Slovanech Vyšehradská 45 Praha 2 je umístěna pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„Karlu IV. zakladateli opatství Na Slovanech v den 600. výročí založení 21.listopadu 1947 Společnost pro nové vybudování Emauz pod záštitou presidenta republiky dr.Ed.Beneše“.

KAMENICKÝ Antonín – Na budově Vysoké školy ekonomické čp.1938 na náměstí W.Churchilla 4 Praha 3-Žižkov

Na budově Vysoké školy ekonomické čp.1938 na náměstí W.Churchilla 4 Praha 3-Žižkov je umístěna bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Dr.Antonín Kamenický narozen 29.července 1899, člen Komunistické strany Československa, vynikající marxistický ekonom, umučen nacisty 21.března 1942 v Mauthausenu. Pod jménem Jan Ulrych významným dílem –Základy marxistické ekonomie- přispěl k rozvoji pokrokové české národohospodářské vědy. Čest jeho památce“.Další odkazy