KAREL IV. – Na západní stěně kostela sv.Kosmy a Damiána na Slovanech Vyšehradská 45 Praha 2

Na západní stěně kostela sv.Kosmy a Damiána na Slovanech Vyšehradská 45 Praha 2 je umístěna pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„Karlu IV. zakladateli opatství Na Slovanech v den 600. výročí založení 21.listopadu 1947 Společnost pro nové vybudování Emauz pod záštitou presidenta republiky dr.Ed.Beneše“.

KAMPER Jaroslav – Na domě čp.223 v Nerudově ulici 40 na Malé Straně

Foto Václav Bártík, 2011

Na domě čp.223 v Nerudově ulici 40 na Malé Straně je pamětní deska ze sliveneckého mramoru s textem:

V tomto domě žil v letech
1898-1907
Jaroslav Kamper
český spisovatel a novinář.
12 VII. 1871 – 31.X.1911.

(J.Wenig) –osazeno 1932; Umělecká beseda.

Foto Václav Bártík, 2005
Foto Václav Bártík, 2005

Umístění na mapě


Další odkazy

KAMENICKÝ Antonín – Na budově Vysoké školy ekonomické čp.1938 na náměstí W.Churchilla 4 Praha 3-Žižkov

Na budově Vysoké školy ekonomické čp.1938 na náměstí W.Churchilla 4 Praha 3-Žižkov je umístěna bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Dr.Antonín Kamenický narozen 29.července 1899, člen Komunistické strany Československa, vynikající marxistický ekonom, umučen nacisty 21.března 1942 v Mauthausenu. Pod jménem Jan Ulrych významným dílem –Základy marxistické ekonomie- přispěl k rozvoji pokrokové české národohospodářské vědy. Čest jeho památce“.



Další odkazy