HEYROVSKÝ Jaroslav – Na domě čp.2030 (Chemický ústav) v Hlavově ulici 8 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.2030 (Chemický ústav) v Hlavově ulici 8 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s reliéfní hlavou a textem: 

Zde působil v letech 1919-1950 profesor Jaroslav Heyrovský nositel Nobelovy ceny za chemii“