HUS Jan – Na kostele sv.Klimenta v Klimentské ulici Praha 1 Nové Město

Na kostele sv.Klimenta v Klimentské ulici Praha 1 Nové Město je bronzová pamětní deska s textem:

„Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti. Mistr Jan Hus 1415 1915 Svaté paměti otce české reformace vděční evangelíci“.

(J.V.Astl) 1915.