JIŘÍ Z PODĚBRAD – Na domě čp. 1090 na Náměstí Republiky 5 Praha 1 Staré Město (na boční stěně v ulici U obecního domu)

Na domě čp. 1090 na Náměstí Republiky 5 Praha 1 Staré Město (na boční stěně v ulici U obecního domu) je bronzová pamětní deska s textem:

„Zde ve dvoře králově od r.1454 po 17 požehnaných let žil a působil představitel české myšlénky národní ve smyslu náboženském i státním Jiří z Poděbrad, zprvu správce zemský a od 2.března 1458 zvolený král český. Tehdy zde bylo rušné středisko, kde se scházela poselstva z cizích zemí a kde se konaly sjezdy a sněmy zemské. Odtud vyšlo heslo spolku knížecího, zvoucí Evropu v 15.století jménem obecného řádu a pokoje k úpravě vztahů mezinárodních a k odcírkevnění života politického. Zde 12.srpna 1462 Jiří prohlásil, že je hotov za kalich položiti trůn i život, zde 14.dubna 1467 odvolal se k obecnému konsilu proti papeži Pavlovi II., jenž jej proklel za kacíře a zbavil trůnu a zde uprostřed velikého zápasu mezi českým národem a církví římskou, ne vítěz, než ani přemožený, zemřel 22.března 1471 husitský král předčasně sobě i všem věrným Čechům“.