KAFKA Hermann – V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí čp.606/12 Praha 1 Staré Město

V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí čp.606/12 Praha 1 Staré Město je umístěna bronzová pamětní deska s dvojjazyčným česko-německým textem:

„Zde býval obchod se střižním a galanterním zbožím Hermanna Kafky otce Franze Kafky“.

Palác Kinských