KAREL IV. – Na západní stěně kostela sv.Kosmy a Damiána na Slovanech Vyšehradská 45 Praha 2

Na západní stěně kostela sv.Kosmy a Damiána na Slovanech Vyšehradská 45 Praha 2 je umístěna pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„Karlu IV. zakladateli opatství Na Slovanech v den 600. výročí založení 21.listopadu 1947 Společnost pro nové vybudování Emauz pod záštitou presidenta republiky dr.Ed.Beneše“.