KNITTL Karel – Na domě čp.248 na Masarykově nábřeží 16 Praha 1 (budova Hlaholu)

Na domě čp.248 na Masarykově nábřeží 16 Praha 1, kde působil tradiční pěvecký sbor Hlahol, je bronzová pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Na paměť o Hlahol zasloužilého Karla Knittla sbormistra v letech 1877-90 a 1897-1903  *1853 –+1907“.