KONECCHLUMSKÝ Vilém – Na domě čp.595 v ul. Konecchlumského Praha 6 Břevnov

Na domě čp.595 v ul. Konecchlumského Praha 6 Břevnov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„VILÉM KONEC CHLUMSKÝ Z KONECCHLUMÍ ČESKÝ ŠLECHTIC, KOMISAŘ STAVOVSKÉHO VOJSKA. PO PORÁŽCE NA BÍLÉ HOŘE POPRAVEN NA STAROMĚSTSKÉM NÁM. 21.6.1621“