KRAMÁŘ Vincenc PhDr. – Na průčelí budovy čp.98 Městské knihovny na Mariánském náměstí 1 v Praze 1 Staré Město

Na průčelí budovy čp. 98 Městské knihovny na Mariánském náměstí 1 v Praze 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s hlavou a textem:

„Zde působil v letech 1929-1939 historik umění PHDr. Vincenc Kramář jako ředitel obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a státní sbírky starého umění, předchůdců dnešní Národní galerie v Praze“.

Autorkou desky akad.sochařka Vlasta Prachatická, architekt řešení ing.arch. Zdeněk Ziegler. Deska byla odhalena v roce 1988.