KUTLVAŠR Karel – Na boční zdi Nuselské radnice na náměstí Generála Kutlvašra Praha 4

Na boční zdi Nuselské radnice na náměstí Generála Kutlvašra Praha 4 je pamětní deska – bronzová busta na konzole zapuštěné do kamenné desky . Na konzole je text:

„Generál Karel Kutlvašr 27.1.1895 – 2.10.1961“ Na bílé desce je text: „„Stál u zrodu našich legií v Rusku . Jako jeden z nejmladších generálů Československé armády působil za německé okupace v odbojové organizaci Obrana národa. V Pražském povstání v květnu 1945 velel vojenskému velitelství Velká Praha..V roce 1948 obviněn z velezrady a odsouzen na doživotí. Po amnestii v roce 1960 propuštěn. Plně rehabilitován až v roce 1968“.

Autorem busty je sochař František Bartoš.