ONDŘÍČEK František – Na domě čp.90 na Novém Světě 25 Praha 1 Hradčany

Na domě čp.90 na Novém Světě 25 Praha 1 Hradčany je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„František Ondříček, slavný houslista český, narodil se v tomto domě dne 29.dubna 1857“.

Autorem desky je J.Kavan (1937)