PROCHÁZKOVÁ Eliška – Na domě čp.559 v Kodaňské ulici 23 Praha 10 Vršovice

Na domě čp.559 v Kodaňské ulici 23 Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem:

„V tomto domě bydlela a 6.VIII.1942 zatčena gestapem předsedkyně odboru dobr.sester Čsl.červeného kříže ve Vršovicích paní Eliška Procházková, spolupracovnice skupiny parašutistů „Jindra“. Ač mučena nezradila popravena byla s manželem 24.X.1942 v Mauthausenu. Na věčnou paměť. Čsl.červený kříž ve Vršovicích. Říjen 1946.“.