ŠTÚR Ludovít – Na domě čp.226 (Žofín) na Slovanském ostrově Praha 1 Nové Město

Na domě čp.226 (Žofín) na Slovanském ostrově Praha 1 je červená mramorová pamětní deska s bronzovou reliéfní podobiznou a obšírným slovenským textem o Ludovítu Štúrovi a jeho vystoupení r.1848 na Slovanském sjezdu na tomto ostrově. Slovenské studentské spolky pražské věnovaly městu Praze v roce 1936.

Autorem desky je J.Pospíšil.

ŠTEFÁNIK Milan Rastislav – Na domě čp.246 ve Štefánikově ulici 13 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.246 ve Štefánikově ulici 13 Praha 5 Smíchov je pamětní deska s podobiznou a textem:

„Štefánikova ulice pojmenovaná podle generála Dr.Milana Rastislava Šefánika narozeného dne 21.7.1880 a tragicky zesnulého při leteckém neštěstí 4.5.1919. Generál Dr.Milan Rastislav Štefánik byl významným československým politikem, vojákem a astronomem, spolu s T.G.Masarykem a Dr.E.Benešem se podílel na založení Národní rady československé, orgánu Československého zahraničního odboje“.

Odhalena 28.10.2004 péčí MČ Praha 5.

ŠTEFÁNIK Milan Rastislav – Na budově petřínské hvězdárny čp.205 Praha 1 Hradčany

Na budově petřínské hvězdárny čp.205 Praha 1 Hradčany je pamětní deska s textem:

„Milan Rastislav Štefánik 21.7.1880 – 4.5.1919. Dne 30.8.1994 byla zde, za účasti prezidenta republiky, odhalena socha spoluzakladatele čs.státu, astronoma, generála Dr. M.R.Štefánika. Autorem sochy je Bohumil Kafka. Nadace M.R.Štefánika“.