ŠTEFÁNIK Milan Rastislav – Na budově petřínské hvězdárny čp.205 Praha 1 Hradčany

Na budově petřínské hvězdárny čp.205 Praha 1 Hradčany je pamětní deska s textem:

„Milan Rastislav Štefánik 21.7.1880 – 4.5.1919. Dne 30.8.1994 byla zde, za účasti prezidenta republiky, odhalena socha spoluzakladatele čs.státu, astronoma, generála Dr. M.R.Štefánika. Autorem sochy je Bohumil Kafka. Nadace M.R.Štefánika“.