ŠAFFRÁNEK Václav – Na domě čp.315 v ulici Karolíny Světlé 3 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.315 v ulici Karolíny Světlé 3 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Dne 17.listopadu 1939 byl v tomto domě zatčen a v Ruzyni pro svůj národ zastřelen Ing.in mem. Václav Šaffránek vedoucí z předsednictva studentstva Čech a Moravy. Buď věren svému národu, Bohu a víře“.