ŠRÁMEK Fráňa – Na domě čp.2302 v ulici Fráni Šrámka 15 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.2302 v ulici Fráni Šrámka 15 Praha 5 Smíchov je bronzová pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„Zde tvořil český básník Fráňa Šrámek“.

Autorem desky je J.Hánna, odhalena 27.10 1967