ŽELIVSKÝ Jan – Na východním průčelí budovy Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí čp.1 Praha 1 Staré Město

Na východním průčelí budovy Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí čp.1 Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s bustou a textem:

„Mluvčí radikálního křídla husitského lidu pražského Jan Želivský, revoluční kazatel v kostele P.Marie Sněžné a bojovník za sociální spravedlnost byl dne 9.března 1422 sťat na dvoře Staroměstské radnice. Padl, protože stál v cestě měšťácké reakci“.