TŮMA Vladimír – Na domě čp.211 ve Vojtěšské ulici 6 v Praze 1 Staré město

Na domě čp.211 ve Vojtěšské ulici 6 v Praze 1 je pamětní deska s textem:

Český lékař a přírodovědec Dr.Vladimír Tůma byl utracen německou zlobou v žaláři na jaře 1945. Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor“.

(Nechť povstaneš, nějaký mstiteli, z našich kostí“.)