TYL Josef Kajetán – Na průčelí Stavovského divadla Zelená ul. Praha 1 Staré Město

Na průčelí Stavovského divadla (dříve Divadla J.K.Tyla) v Zelené ul. Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska, která připomíná, že:

Josef Kajetán Tyl 1808-1856 čelná osobnost obrozeneckého období, působil v tomto divadle jako herec i jako dramatik. V jeho hře Fidlovačka zazněla poprvé 21.prosince 1834 píseň Kde domov můj, jež se stala později národní hymnou. Hudbu k Tylově hře napsal František Škroup  1801-1862 autor první české opery Dráteník, jejíž premiéra se konala v tomto domě 2.února 1826“.