TYRŠ Miroslav – Na domě čp.379 v Karmelitské ulici Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.379 v Karmelitské ulici 18 Praha 1 Malá Strana je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Miroslav Tyrš 18letý Malostranský Sokol vzpomíná s hrdostí, že v tomto domě bydlel v letech 1841-1852 ušlechtilý jinoch, který dal českému národu dar nejkrásnější vznešenou myšlenku sokolskou. 29.květen 1932 věnovala Občanská záložna na Malé Straně.“