URZIDIL Johannes – Na bývalé budově německého gymnázia čp.856 Na Příkopě 16 Praha 1 Staré Město

Na bývalé budově německého gymnázia čp.856  v ulici Na Příkopě16  Praha 1 Staré Město je umístěna pamětní deska s česko německým textem:

„… a učiň jen, aby na každém místě, kde jsem kdysi stanul, paprsek světla osvítil poutníkům stezku.

JOHANNES URZIDIL  PRAHA 1896 – ROMA 1970  NA PAMÁTKU POSLEDNÍHO SPISOVATELE PRAŽSKÉHO KRUHU A PŘÍTELE ČESKÝCH UMĚLCŮ ABSOLVENTA PRAŽSKÉHO AKADEMICKÉHO GYMNASIA NA PŘÍKOPĚ ERRICHTET VON DER OBERÖSTER-REICHISCHEN LANDESREGIERUNG“