VOJAN Eduard – Na domě čp.147 v ulici Pod Bruskou 3 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.147 v ulici Pod Bruskou 3 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s bronzovým reliéfem na černém mramoru s textem:

„Mistr Eduard Vojan, český tragéd, zemřel 31.V.1920“ 

Pod hlavní deskou je na malé rohové destičce text:

„Zbudováno péčí vzděl.klubu Osvěta Praha III akad. sochař M.Beutler-akad.arch. V. Vanický“.

(1928)