WERFEL Franz – Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.1043 v Havlíčkově ulici 11 Praha 1 Nové Město (nalevo od vchodu) je bronzová pamětní deska s hlavou mezi ozdobným motivem a textem:

„V tomto domě se narodil 10.září 1890 básník a spisovatel Franz Werfel přítel světa“.