ZAJÍČKOVÁ Anežka – Na domě čp.323 v ulici Na Janském vršku 13 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.323 v ulici Na Janském vršku 13 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Na paměť Anežky Zajíčkové předsedkyně dobrovolných sester ČSČK v Praze III. umučené v Mauthausenu dne 24.X.1942“.V