ZIKA Jan – Na domě čp.724 v ulici Na Malovance 6 Praha 6-Střešovice

11.6.2013 – stav po restaurování a opravě původního textu

Na domě čp.724 v ulici Na Malovance 6 v Praze 6-Střešovice byla pamětní deska s bronzovou hlavou a textem na červeném mramoru:

Jan Zika, hrdina boje za svobodu, člen illeg. ÚV KSČ, byl v tomto domě 28.V.1942 nacisty zatčen a umučen“.

Po jistou dobu byla deska zbavena písmen a plastické hlavy a zdálo se, že byla úmyslně poškozena. Na mém snímku z 6.6.2012 chyběla busta a byl odstraněn text, takže jsem ji zařadil do souboru desek sejmutých a odstraněných.

Pracovnicí Městského úřadu Praha 6 jsem byl upozorněn, že pamětní deska nebyla poškozena, ale že byla poskytnuta k úpravě původního textu na desce autorky sochařky Jaroslavy Lukešové tak, „aby byly napraveny historické nesrovnalosti a byla pravdivě reflektována válečná historie domu včetně uctění památky manželů Preisslerových, kteří byli právě za ukrývání Jana Ziky popraveni“.

Upravená deska je již na svém místě a původní text byl nahrazen textem:

„V tomto domě byl 28.V.1942 Gestapem zadržen těžce raněný Jan Zika. Za jeho ukrývání byli dne 8.VI.1942 zastřeleni Blažena a Josef Preislerovi“.

 11.6.2013