ŽIDOVSKÁ OBECNÁ ŠKOLA A ŽIDOVSKÉ ÚSTŘEDNÍ MUZEUM – Na domě čp.63 v Jáchymově ul. 3 Praha 1 Josefov

Na domě čp.63 v Jáchymově ulici 3 Praha 1 Josefov je bronzová pamětní deska s trojjazyčným česko-anglicko-hebrejským textem:

V této budově bývala v letech 1920 – 1942 Židovská obecná škola a v letech 1942 – 1945Židovské ústřední muzeum.  Většina dětí, učitelů a pracovníků muzea během války zahynula“.

ZEMŘELÝM A PADLÝM 1914-1918 – Na severní stěně kostela sv.Vavřince v Jinonicích

Na severní stěně kostela sv.Vavřince v Jinonicích je pamětní deska s textem:

„Občanská vzáj. se podpor. JEDNOTA PRAHA JINONICE-BUTOVICE 1885-1925 věnuje tento památník SVÝM zemřelým a ve válce r. 1914-18 padlým ČLENŮM SPOLKU na počest svého 40 letého trvání. Budiž jim zachována paměť“.

ZASLOUŽILI SE O VZNIK ČSR – Na skalní stěně v Divoké Šárce nedaleko Čertova mlýna Praha 6

Na skalní stěně v Divoké Šárce nedaleko Čertova mlýna Praha 6 je pamětní deska s textem:

„Vzpomeňte v chvíli rozvášněné, čím národ pro svobodu rost´,minulosti když zapomene, ohrozí lid svou budoucnost.“ DR.ALOIS RAŠÍN DR.KAREL KRAMÁŘ FRANTIŠEK SÍS IN MEMORIAM 1917-1918 XI.místní organisace Československé strany národně demokratické ve Vokovicích a Veleslavíně 1931 Obnoveno Městskou částí Praha 6 v r.2001“