HÁJEK Lubor – V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí Praha 1 Staré Město

V průjezdu paláce Kinských na Staroměstském náměstí Praha 1 Staré Město je umístěna busta s dvojjazyčným česko anglickým nápisem:

„Zakladatel Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze“.