ŠTULC Václav – V sadech vyšehradského areálu (dnes Štulcových) Praha 2 Vyšehrad

V sadech vyšehradského areálu (dnes Štulcových) Praha  2 Vyšehrad je novogotický pomník z roku 1910 s bustou českého spisovatele, překladatele a vlasteneckého kněze vyšehradského probošta Václava Svatopluka Štulce. Autorem busty je Štěpán Zálešák. Nápis na podstavci oznamuje:

„Proboštu Václavu Štulcovi, křisiteli zašlé slávy hory Vyšehradu věnoval probošt Mikuláš Karlach 1910“.