SCHRAMM Augustin – V domě čp 2305 v ulici V Horní Stromce 9 Praha 3 Vinohrady

Na domě čp 2305 v ulici V Horní Stromce 9 Praha 3 Vinohrady byla v květnu 1988 odhalena pamětní deska s nápisem:

„V tomto domě byl nepřítelem lidu zastřelen významný organizátor partyzánského hnutí, činitel ÚV KSČ Augustin Schramm /Šram/ 2.3.1907-27.5.1948“

Autorem desky byl.sochař Ludvík Kodym. Pamětní deska byla po převratu 1989 odstraněna.

O majoru Schrammovi se lze dočíst  velmi rozporné informace:

1/ byl protifašistickým bojovníkem a revolucionářem, významným činitelem revolučního hnutí mládeže již v období první republiky. V roce 1934 převzal vedení ilegálně pracujícího Komsomolu a o rok později byl zvolen do výkonného výboru Komunistické internacionály mládeže. V době ohrožení republiky stál v předních řadách bojovníků za vytvoření jednotné protifašistické fronty. V době druhé světové války žil v SSSR, bojoval jako voják na různých frontách a působil také v ukrajinském štábu partyzánů. V osvobozené vlasti pracoval i jako vedoucí oddělení ÚV KSČ. V květnu 1948 byl zastřelen vrahem najatým antikomunistickou emigrací.

2/ byl sudetský Němec, komunistický funkcionář a agent NKVD. V 30. letech 20.století byl členem Ústředního výboru KSČ  Jako mladý komunista uprchl roku 1938 do Sovětského svazu, odkud poté jako major výsadku organizoval parašutistické výsadky řízené NKVD a vysílané na území bývalého Československa, zejména na Slovensko. Po válce se stal vedoucím oddělení pro otázky odbojového a partyzánského hnutí na ÚV KSČ a později na ministerstvu národní obrany. Je také pravděpodobné, že působil jako spojka mezi NKVD a StB. V květnu 1948 byl neznámým pachatelem zastřelen. Za motiv vraždy byla m.j. považována obava, aby nepromluvil o okolnostech smrti Jana Masaryka.